Ny tjeneste: MVA-Registrering

Det siste året har vi jobbet hardt for å utvikle tjenester som etterspørres av våre kunder, noe som har resultert i en rekke tjenester som snart er klare til lansering. Vi ønsker med dette å introdusere den første av disse: MVA-Registrering.

Etter at mva-registrering ble forenklet i 2021, er det ikke lenger noen aktører som tilbyr bistand med mva-registrering. De fleste regnskapsførere er villige til å hjelpe sine eksisterende kunder med registrering i merverdiavgiftsregisteret, men de er ikke villige til å tilby dette som en enkelttjeneste.

Vårt hovedmål er å bidra til å gjøre det enkelt å drive eget selskap. Derfor har vi laget denne tjenesten, som vi håper vil hjelpe mange bedrifter med å oppfylle sine plikter.

Det siste året har vi jobbet hardt for å utvikle tjenester som etterspørres av våre kunder, noe som har resultert i en rekke tjenester som snart er klare til lansering. Vi ønsker med dette å introdusere den første av disse: MVA-Registrering.

Etter at mva-registrering ble forenklet i 2021, er det ikke lenger noen aktører som tilbyr bistand med mva-registrering. De fleste regnskapsførere er villige til å hjelpe sine eksisterende kunder med registrering i merverdiavgiftsregisteret, men de er ikke villige til å tilby dette som en enkelttjeneste.

Vårt hovedmål er å bidra til å gjøre det enkelt å drive eget selskap. Derfor har vi laget denne tjenesten, som vi håper vil hjelpe mange bedrifter med å oppfylle sine plikter.